Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Kosmetologia medyczna
11 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – redukcja zmarszczek i ujędrnianie skóry
24 września, 2019

Adwokat – Prawo gospodarcze i skarbowe Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma bezustannie wiele zadań, jakie wymagają odpowiedzialności i rzetelności. Godne reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi jest priorytetem jego działań. Każda ze spraw, w której ktoś jest oskarżony lub podejrzany o naruszenie praw przedstawionych w kodeksie karnym i innych ustawach należy do szeroko rozumianych spraw karnych. Można je podzielić na kilka mniejszych kategorii, które określają typy wykroczeń: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykroczeniowe i wykonawcze. Należy jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według tych samych reguł i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to wykroczenia, z jakimi adwokaci zajmują się najczęściej. W tej grupie znajdują się przestępstwa, jakie mają szczególny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Zazwyczaj są to wykroczenia z zakresu ruchu drogowego, na przykład jazda pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo kolizje, w których adwokaci niosą pomoc sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci zajmują się też sprawami tyczącymi się posiadania narkotyków, a także wyłudzeń oszustw, kradzieży albo fałszerstw – również w wypadku dokumentów, pieniędzy, danych i tożsamości. Szczególne sprawy w prawie karnym, wyrządzają znaczącą krzywdę wobec osób poszkodowanych, czyli negatywnie oddziałują na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne i na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, przestępstwa seksualne, a także zabójstwa lub usiłowania zabójstwa. Najprostsze powszechne sprawy karne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne zaliczają się do bardziej złożonych spraw, dlatego że dotyczą wykroczeń w obrocie gospodarczym i mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek marki. Adwokaci zajmujący się sprawami ze sfery gospodarki pośród innych zadań reprezentacyjnych, dbają także o to, żeby postępowanie jak najmniej oddziaływały na renomę, pozycję i interesy firm. Karne sprawy gospodarcze dotyczą przede wszystkim finansów, a także wszelkich działań mających na celu szkodę spółki. Największą szkodę dla przedsiębiorstw mogą wywoływać wszelkiego typu oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Bardzo często realizowane przez kancelarię adwokacką postępowania dotyczą także malwersacji finansowych – w tym także przez internet oraz biernego lub czynnego łapownictwa, zwłaszcza kiedy ma zachęcać do działań na szkodę spółki. Pomoc prawna jest też możliwa w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zazwyczaj skarbowe sprawy karne są wynikiem nieodpowiedniego wykonywania rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń zazwyczaj nie wynika z niewiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne zajmuje się przede wszystkim nielegalnymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest także zasadne , kiedy sprawy są kierowane przeciwko uczciwym jednostkom w celu wyrządzenia szkody i ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest głównie konieczny, kiedy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Także kiedy w ciągu działań kontroli skarbowej zostają odkryte dochody z tajnych źródeł. Zdarza się także, że poprzez sąd należy domagać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne dotyczą osób, które wcześniej zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą w związku z tym podjąć pewnie działania. Są to zatem sprawy powiązane z sposobem i wymogami wykonywania wyroku i zapłatą grzywny lub wykonywaniem obowiązków, określonych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w zabieganiu o lepsze warunki kary. Najczęstszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy obejmujące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego lub przerwy w podawaniu się karze więzienia. Często skazani także zabiegają o orzeczenie kary łącznej w wypadku, jeśli popełnionych zostało więcej wykroczeń przed określeniem wyroku albo zmianę formy odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Zdarzają się też przypadki, kiedy osadzony żąda rekompensaty od aresztu śledczego, jeśli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu z uwagi na złe warunki w areszcie. Adwokat może także wypracować rozłożenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniejszej szkodliwości społecznej wliczają się do kategorii karnych spraw wykroczeniowych. Pomimo to rezulataty tych działań mogą być dla sprawców znaczące i zawierać takie środki karne jak na przykład: zakazy pełnienia konkretnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach albo prowadzenia pojazdów. Często zaliczane są tu także wszelkie kolizje i zdarzenia drogowe, chociaż zwykle są to mniej istotne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tej kwestii z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, niszczeniem mienia prywatnego i publicznego oraz z zaśmiecaniem. Wykroczeniowe sprawy karne to też nieprzepisowe usuwanie odpadów, stały brak dowodu osobistego lub wykonywanie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Te sprawy, chociaż są mniejszej wagi podlegają równie sumiennej pracy adwokata, jak w wypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Strona używa cookies
Ok