siatka na krety siatka przeciwko kretom siatka rabatowa
Siatka zabezpieczająca trawnik przed kretami
6 marca, 2017
Skup aut Wrocław - Skup aut Kraków - Skup samochodów Wrocław - Skup samochodów używanych - Skup aut powypadkowych - Sprzedaż samochodów używanych Wrocław
Zakup nowego samochodu
8 marca, 2017

Odszkodowanie to jedna z najczęściej obsługiwanych spraw przez naszą kancelarię adwokacką. W każdym roku kilka tysięcy osób zostaje pokrzywdzonych na skutek rozmaitych zdarzeń losowych, czy to wypadków pracowniczych, czy wypadków samochodowych. Co raz częściej mówi się także o odszkodowaniach związanych z błędem lekarskim. Jako doświadczeni adwokaci mamy obowiązek zaprezentować Wam główne informacje związane z dochodzeniem odszkodowań w różnych sytuacjach. Wierzymy, że ta lektura podwyższy Waszą wiedzę i rozproszy wszystkie wątpliwości związane z odszkodowaniami.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Pomimo, że w lekturze jurydycznej nie zostało ostatecznie zdefiniowane pojęcie błędu, w praktyce przyjmuje się, że błąd medyczny to sprzeczne z dzisiejszą wiedzą działanie lub zaniechanie, którego rezultatem jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć chorego. Błąd medyczny może być spowodowany przez nieodpowiednią diagnozę, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła prawidłowe leczenie, powodujące rozwój choroby, sprzeczne z obecną wiedzą lekarską leczenie i przygotowanie zabiegu chirurgicznego, w rezultacie którego powstała określona szkoda, jak i wdrożenie produktu zdrowotnego lub produktu lekarskiego, który okazał się być nieskuteczny i niewłaściwy dla danego chorego. W tej kwestii charakteryzuje się 3 fundamentalne rodzaje błędu medycznego: błąd w ocenie lekarskiej, błąd terapeutyczny i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd medyczny może być uzyskane w standardowym procesie cywilnym, lub przed specjalną komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Odszkodowanie drogowe

Wszystko zaczyna się od wypadku, który doprowadził do powstania konkretnej szkody. Wypadek komunikacyjny regulowany jest jako zdarzenie w ruchu lądowym, w którym uczestniczy przy najmniej jeden samochód (silnikowy lub bez takiego silnika) oraz którego skutkiem są szkody w majątku lub szkody na osobach w nim uczestniczących. Poszkodowanym w incydencie drogowym może być więc nie tylko kierowca wspomnianego pojazdu, czy jego pasażer. W wypadku na drodze mogą partycypować także rowerzyści, motocykliści i osoby piesze, które znalazły się najzwyczajniej w świecie w złym miejscu i o złej porze. Najistotniejszą przesłanką kompensaty zadośćuczynienia jest szkoda. Szkoda może przybrać strukturę pieniężną i niemajątkową, oraz rzeczową i osobową. Całokształt strat, które powstały w wyniku wypadku, bierze się pod uwagę podczas analizy wysokości zadośćuczynienia. Jednak zanim placówka ubezpieczeniowa rozważy wypłatę kwoty odszkodowawczej, my jesteśmy upoważnieni do zgłoszenia wypadku komunikacyjnego. Po zarejestrowaniu zdarzenia, ubezpieczyciel mianuje likwidatora, czyli specjalistę, który analizuje rozmiar strat. Stworzony przez niego protokół jest podstawą decyzji wydawanej przez ubezpieczyciela. Cały mechanizm otrzymywania odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Wypadek przy pracy – należy Ci się odszkodowanie

Powstała w 2002 roku regulacja o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych opisuje wypadek w pracy jako niespodziewane wydarzenie wywołane okolicznością fizyczną powodujące uraz bądź śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • w trakcie lub w związku z prowadzeniem przez zatrudnionego codziennych prac albo rozporządzeń zwierzchników,
  • w trakcie lub w związku z wykonywaniem przez pracownika prac na rzecz zleceniodawcy nawet bez zarządzenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zleceniodawcy w trasie pomiędzy miejscem działania pracodawcy, a miejscem wykonywania zleceń wynikających ze stosunku pracy.

Najbardziej kluczowym elementem definicji jest wyrażenie zewnętrznej przyczyny incydentu. Zewnętrzna przyczyna wypadku w pracy oznacza wartość, która wynikła niezależnie od osoby pracownika. Za przyczyny zewnętrzne uważa się między innymi funkcjonowanie maszynerii, energii elektrycznej, surowców chemicznych i sił natury. Dodatkowo wypadek przy pracy może mieć również związek z zaniedbaniem pozostałych osób, które są odpowiedzialne za właściwe zabezpieczenie środowiska pracy lub groźnych towarów. Wypadek przy pracy rozkręca całą, wieloaspektową machinę procedur. Poszkodowany w wypadku w miejscu pracy ma możliwość dochodzenia jednorazowego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, na zasadach ogólnych, może on żądać restytucji doświadczonej krzywdy od przełożonego przed sądem cywilnym.

Uzyskiwanie odszkodowania za każdy z wymienionych tutaj przypadków może być trudne dla osób, które nie posiadają właściwego doświadczenia. A mogą nam Państwo uwierzyć, że o godziwe zadośćuczynienie warto jest się postarać, chociażby przez wzgląd na to, że pozyskane pieniądze pomogą Ci wrócić do zdrowia. Zatrudnienia przez nas adwokaci zapewniają profesjonalne doradztwo i fachową pomoc w zakresie dochodzenia stosownych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy sprawdzoną kancelarią adwokacką z Torunia. Nasi prawnicy z pasją zajmują się każdym zleceniem, nawet tym z pozoru niemożliwym. Zadziałamy na Twoją korzyść w każdej sytuacji. Przyjdź do naszej kancelarii prawnej i uzyskaj doraźną pomoc. prawnik Toruń

Strona używa cookies
Ok