Dekoracje weselne Toruń- dekoratorka sal ślubnych kosciolow samochodow
Dekoracje weselne sal
28 sierpnia, 2019
Liposukcja bez skalpela - bezoperacyjne usuwanie tkanki tłuszczowej laserem
Liposukcja Toruń
29 sierpnia, 2019

Zakładamy firmę – jaki rodzaj opodatkowania

Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem różnych ważnych decyzji. Jedną z nich jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona połączona z doborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, ponieważ nie wszystkie formy opodatkowania będą odpowiednie dla wybranej działalności. Kluczowe jest również zbliżone przypuszczenie przychodów, które ułatwi ocenę najlepszego sposobu opodatkowania, a także ulgi z jakich firma chce skorzystać.

POLSKIE FORMY OPODATKOWANIA

W Polsce obowiązują cztery formy opodatkowania: podatek na ogólnych zasadach, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Wszystkie te formy mają swoje zalety i wady, a dobór między nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skonsultować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w wszechstronnym zakresie przed założeniem i w trakcie działania firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do funkcjonowania działalności gospodarczej, z tego względu ten etap podczas zakładania firmy także jest niezmiernie istotny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najpopularniejszą z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli firma nie zgłosi chęci stosowania innej zasady podatkowej, będzie musiała wypłacać swoje zobowiązania wobec państwa zgodnie z tymi regułami.

Podatek na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% – w wypadku, gdy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł oraz 32% – gdy dochód przekracza tę kwotę.

Ponadto, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przysługuje prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do czego zaliczają się wszystkie wartości, zakupy oraz inwestycje, które są potrzebne, aby go uzyskać (np. komputery, maszyny, materiały). Co więcej można również korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się razem z małżonkiem oraz odliczać kwotę wolną od podatku. Ta forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pracę w tym zakresie upraszcza stały kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Główną zaletą rozliczania podatku liniowego jest stała i niezależna od dochodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Ten sposób rozliczenia opłaca się, zwłaszcza gdy dochody firmy znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć płacenia podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą odbiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz rozliczania razem z małżonkiem. Firmie nie przysługuje też prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Współpraca z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość przychodów i rozchodów, ewidencję wartości, środków i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania przeznaczoną tylko dla przedsiębiorstw prowadzących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co więcej, przychód z poprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od typu działalności o wysokości: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Firma ma możliwość pobierania ulg podatkowych i ma prawo do kredytu podatkowego, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także wspólne rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż niezbedna pozostaje ewidencja przychodów, wyposażenia, środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy również zachowywać wszelkie dowody zakupu, a na koniec roku obowiązkowo przeprowadza się inwentaryzację towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie danych takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, ilość zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, gdzie działa firma czy wiek podatnika. Taką wartość określa się co roku. Z tego powodu ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnik ma prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie można korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie konieczne jest okazywanie rachunków lub faktur potwierdzających sprzedaż lub wykonane usługi dla Urzędu Skarbowego.

CO WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA ?

Ustalenie formy opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto zaznajomić się ze wszelkimi szczegółami, aby na bazie przewidywanych dochodów, odpowiednio dobrać formę podatkową do charakteru działalności. Kluczowym aspektem tego wyboru, jest księgowość i współpraca z dobrym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają inne wymagania, co do koniecznych dokumentów i rozliczeń, dlatego rodzaj księgowości, także musi być dopasowany mądrze.

Poltax – Biuro rachunkowe Toruń

Strona używa cookies
Ok