Kancelaria notarialna pieczątka notariusza
Kancelaria notarialna – co w niej załatwimy?
Styczeń 13, 2018

Usługi geodezyjne – Wytyczanie granic działki i punktów granicznych

Usługi geodezyjne - Wytyczanie granic działki i punktów granicznych

Wznowienie punktów granicznych

Wznowienia punktów granicznych wykonywane jest gdy znaki te zostały uszkodzone lub naruszone zaś właścicel posesji chce posiadać informację o ich dokładnym położeniu. Przykładowo chce widzieć jak przebiega linia graniczna przy sprzedaży domu lub budowie ogrodzenia.

Wznowienie znaków powinno być zrobione tylko na podstawie stosownych dokumentów znajdujących się w Zasobie Państwowym. Czynności wznowienia znaków granicznych trzeba zgłosić PZGiK jako praca. Po otrzymaniu z Zasobu Państwowego materiałów źródłowych mówiących o przebiegu granic nieruchomości można przystąpić do pomiarów .

Po dokonaniu analizy materiałów źródłowych dotyczących możliwości wznowienia punktów granicznych, należy powiadomić sąsiadów, których nieruchomości dotyczą o pomiarach które będą wykonywane w danym terminie w terenie przez geodetę. Z przeprowadzonych pomiarów wyznaczenia znaków granicznych geodeta sporządza protokół, który obie strony muszą podpisać a także wraz z całą dokumentacją geodezyjną musi zostać przyjęty do PZGIK.

Należy wiedzieć, że czynność wznowienia znaków granicznych jest procedurą niewywołującą żadnych skutków dla stanu prawnego granic działki a także nie stanowi procedury postępowania administracyjnego lub sądowego.

Aczkolwiek są to ważne i niejednokrotnie utrudnione technicznie prace, ponieważ geodeta musi odtworzyć położenie punktu granicznego dokładnie w tym samym miejscu, w którym wcześniej znajdował. Żeby to zrobić dokładnie należy sprawdzić dokumentację działki, materiały pomiarowe a także częst wykonać czasochłonną analizę w terenie bazując na punktach pomiarowych, które się zachowały, na bazie których inny geodeta dokonał pomiaru nadając punktom ich pierwotne położenie.

Ustalenie przebiegu granic działki

Usługę ustalenia przebiegu granic nieruchomości możemy świadczyć gdy właściciel działki nie wie jak przebiega granica między działkami.

Procedury ustalania granic geodeta wykona wtedy kiedy nie ma sporu o przebieg granicy i w wyniku badania dokumentacji znajdującej się w rejestrach państwowych, gdy nie ma możliwości wyznaczenia położenia kamieni granicznych.

Zawiadamiamy wówczas zainteresowane osoby o czynnościach wykonywanych w celu wytyczenia położenia granic nieruchomości ewidencyjnych a także ustalamy przebieg granic, którego podstawą są:

  • zgodne wskazania właścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych albo samoistnych posiadaczy
  • ostatni spokojny stan władania
  • zbadane w terenie położenie kamieni granicznych wraz z analizą dokumentów znajdujących się w PZGiK.

Z wykonanych czynności geodeta ma obowiązek sporządzić protokół wyznaczenia przebiegu granic, na którym powinny podpisać się w terenie wszystkie strony.

Procedura wytyczania przebiegu granic nieruchomości powinna być zgodnie z obowiązującym prawem zgłoszona do PODGIK natomiast dzienniki pomiarowe utworzone w jej wyniku muszą być przekazane do PZGiK po zakończeniu czynności geodezyjnych.

 

Geodeta Toruń

Strona używa cookies
Ok